top of page
Oldal teteje

Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF tartalmazza a Hangszóróbolt.hu kft. (posta cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út. 41.) Általános Szerződési Feltételeit.
Telefon: (+36 1-331-6164)
e-mail: info@hangszorobolt.hu  

Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez, a továbbiakban: hangszorobolt.hu, Szolgáltató) által üzemeltetett  http://www.hangszorobolt.hu/ címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató hangszorobolt.hu (hangszorobolt.hu)  és aldomainjairól elérhető szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, FF).
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Alapadatok

Alapadatok

A szolgáltató neve: Hangszorobolt.hu Kft.
A szolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út. 41.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hangszorobolt.hu 
Adószáma: 24956493-2-42
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest, XI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Telefonszámai: (+36 1) 331-6164, +36 30 635 7550
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-0000/0000.
A szerződés nyelve: magyar

Felhasználási feltételek hatálya

Felhasználási feltételek hatályak

Jelen felhasználási feltételek a Hangszóróbolt.hu kft. (Hangszóróbolt.hu ) weboldal (valamint aldomainei és bármi más domainnévvel való ugyanarra az oldalra érkező hivatkozással történő elérés) használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. (A Kibocsájtó partnerekre az Üzletszabályzat hatálya is fennáll.)
A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötése nélkül is irányadók.
A jelen felhasználási feltételek 2016. január hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Hangszóróbolt.hu weboldalon közzéteszi.

A Hangszóróbolt.hu weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

Speciális rendelkezések

A Felhasználó, amennyiben belép a Hangszóróbolt.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Hangszóróbolt.hu weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Hangszóróbolt.hu weboldal tartalmának megtekintésére.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hangszóróbolt.hu weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Hangszóróbolt.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősségét.
A Szolgáltató karbantartás, módosítás idejére fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza a weboldalhoz való hozzáférést.
A felhasználónak lehetősége van regisztrálni és feliratkozni hírlevélre. Vásárlás esetén a regisztráció ajánlatos.

Szerzői jogok

Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Hangszóróbolt.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a Hangszóróbolt.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A Hangszóróbolt.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Tilos továbbá a Hangszóróbolt.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Hangszóróbolt.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
A Hangszóróbolt.hu (hangszorobolt.hu) név és logo szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
Szolgáltató kifejezetten nem járul hozzá az oldalakon megjelenő e-mail címek marketing célú felhasználásához, levelezési listákba való felvételéhez.

Vegyes rendelkezések

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. Az egyes termékek kibocsájtója nem tekintendő közreműködőnek, az Ő magatartásukért a Szolgáltató nem felel.
Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató a felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó, megrendelő és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 60 (hatvan) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve bírósághoz fordulhat.

Különös rendelések

Különös rendelések

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.
1.2. Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.
1.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
1.4. A webáruházban a következő termékek és kiegészítőik vásárolhatók meg:
-  Új Elektronikai, audiotechnikai cikkek
- Hasznát elektronikai, audiotechnikai berendezések


1.5. A Szolgáltató meghatároz egy minimális vásárlási összeget (jelenleg: 1500.- Ft). Az ezt meg nem haladó vásárlások után a Szolgáltató kezelési költséget számíthat fel (jelenleg 500.- Ft).
1.6. Szolgáltató az egyes tételekhez jogosult kezelési költség felszámítására.
1.7. A termékeknél található nulla (0) forintos ár nem a termék eladási ára. A termék már nem kapható, de az ár rublikának tartalmaznia kell egy számot. A termék az adatok miatt szerepelnek az oldalon.

Rendelés menete

Rendelés menete

2.1. A megrendelni kívánt terméket a kosárba kell elhelyezni.
2.2. Az összes megrendelni kívánt termék kosárba történő elhelyezése után a kosár megnyitásával kell a vásárlás menetén végigmenni, majd véglegesíteni.
2.3. Ezek után a vásárló által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, melyben banki átutalás (előre utalás) választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámlaszámot, ahova utalni kell az összeget. Az előre utalás melletti utánvételes fizetési lehetőség felfüggesztésre került. Utánvételes fizetés esetében egyébként Szolgáltató jogosult a szállítási költség mellett utánvételi díjat is felszámítani.
2.4. Szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni a rendelés valódiságát e-mailben vagy telefon igénybevételével.
2.5. A termékek raktárba történő megérkezése/megléte esetén (banki átutaláskor a vételár megérkezése után) küldjük a Megrendelőnek postai úton/futárszolgálattal a kért termékeket.
2.6. Megrendelés korlátozása: Az adatvédelmi előírások messzemenő betartása érdekében meghatározott termékek kizárólag saját részre rendelhetők, ajándékba nem, vagy csak korlátozással. Ezek általában:
- Törzsvásárlói kártya
- Kedvezménykártya
Ezek esetében általában olyan személyes adatok megadása lenne szükségszerű, melyet a megrendelő (ajándékozó) jogszerűen nem adhat meg. Ahol ez nem áll fenn, külön jelzésre kerül ezen termékeknél.
Annak érdekében, hogy ezen termékek is megrendelhetők legyenek (az adatvédelmi törvény betartása mellett) akár ajándékként is, kiszállításkor nem maga a kártya lesz elküldve, hanem egy "belépési nyilatkozat", melyet az azon (vagy mellékelt levélben) meghatározott címre kell kitöltve (személyes adatokkal) elküldeni (ajándék esetén a megajándékozottnak). Ezen áruk esetleges ellenértékét ugyanúgy a vásárló fizeti meg, mint bármi más terméket.
Amennyiben a vásárló mégis megadja az ajándékozott adatait, úgy tekintendő, hogy rendelkezésére állt az ajándékozott hozzájárulása. Ez a magatartás a vásárló ezirányú nyilatkozatát is jelenti.
2.7. Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
2.8. A Megrendelő kifejezetten beleegyezik, hogy megrendelése után a megrendelés feldolgozásának elkezdésével egyidőben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megkezdje (a vonatkozó 14 munkanapos várakozás mellőzésével).

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Feldolgozás és teljesítés

3.1. A megrendelések feldolgozása általában munkanapokon történik 14 óráig. (A Szolgáltató fenntartja a jogot az ettől eltérő időpontban történő feldolgozásra.) A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
3.2. Általános teljesítési határidő, a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül. Plasztik kártya rendelése esetén várhatóan ez a teljesítési határidő 21 munkanap is lehet. Ez a határidő a szállítás idejével növekedhet. Ha a vásárló egyszerre több szállítási idejű árucikket rendel meg, a szállítás mindig a leghosszabb elérhetőségi időn belül történik (egyszerre történő szállítás).
3.3. A teljesítés a kiszállítás és átvétel napja.
3.4. A megrendelő beleegyezik, hogy a megrendelt termékekkel együtt a partnerek ajánlatai is elküldésre kerülhetnek.
3.5. A megrendelő beleegyezik, hogy a számla átadása elektronikus úton is történhet.
3.6. Szolgáltató szúrópróba szerűen ellenőrzi a megrendelés valódiságát. (E-mailben vagy telefonon.)

Garancia

Garancia

4.1. Ha olyan terméket kap egy másik helyett, amit nem rendelt meg vagy sérülten érkezett a küldemény, kérheti térítésmentes cseréjét. (Sérülés esetén kiszállításkor szükséges jelezni.)
4.2. Amennyiben olyan terméket rendelt, melynek szolgáltatója a megrendelést követően 20 napon belül megszünteti az ajándékutalvány, bérlet (ha addigra egyébként nem járt le), törzsvásárlói kártya elfogadását vagy megszűnik az adott (egyébként nem ingyenes) kedvezménykártya, akkor igényelheti az adott termék 100 %-os megtérítését levásárolható kupon formájában. Erre akkor van lehetőség, ha az adott szolgáltató egyébként nem végzi el a kártalanítást.
4.3. Szolgáltató összeállíthat olyan többletet nyújtó garancia szolgáltató termékeket, melyek az itt meghatározottaknál többet nyújtanak. (Többlet garancia.)
4.4. Szerződéstől való elállás általában 14 nap (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; távollevők között kötött szerződés, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet), de az ezen webáruház termékei többnyire éppen a kivételek között szerepelnek:
- ajándékutalvány nem váltható vissza (a partner sem fizeti vissza, levásárolható, belőle vissza nem jár) - a Szolgáltató megrendelés után a Megrendelő kérésére állítja elő (29.§ a. és c; / 5.§ a. és c.), valamint sok esetben nem tartalmaz konkrét terméket. Nem minősül terméknek. Egyes ajándékutalványoknál az elállás nem, de a felmondás lehetősége fennáll, például a szolgáltató saját kibocsájtású ajándékutalványai esetében. Ez utóbbi (témakör szerinti) ajándékutalvány szabályzatában a speciálisan nyújtott garancia is megtalálható.
- bérlet - hasonlóan (29.§ a. és c; / 5.§ a.és c.). A szolgáltató a vállalt kötelezettségét teljesítette (sok esetben egyedi előállítással a Megrendelő kérésére készül el), a partnertől függően van lehetőség részben vagy egészben való megtérítésre.  (Egyedi eset!)
- törzsvásárlói kártya - nem váltható vissza, a szolgáltatás azonnal megkezdődik (arányosítás nem állapítható meg).
- kedvezménykártya - nem váltható vissza, a szolgáltatás azonnal megkezdődik (arányosítás nem állapítható meg).
Szolgáltató összeállíthat csomagba több terméket, árut, így értékesítheti. Ilyen csomag megrendelése esetén elállni/felmondani csak akkor lehetséges, ha a benne levő termékek között nincs olyan, melynél nem lehetséges az elállás. Csomag vásárlása esetén csak az egész csomagra vonatkozhat az elállás. Elállási/felmondási szándékát a webáruház felületén és e-mailben kell jelezni. Sértetlenül visszaküldeni csak ezután kell. Utánvétes küldemény nem kerül átvételre! A visszaküldés költsége a megrendelőt terheli.
Megrendelt, de át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás költségének a megrendelőre történő terhelése megtörténik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha egyébként a szállítás díjmentes lenne.
2013. január 1.-től Kft. Bt. egyéni vállalkozó illetve egyéb szervezet vagy gazdálkodó csoport nevére kiállított számla esetén a vásárló részéről nem vehető igénybe elállási jog. Az egymástól távollévők között létrejött szerződés értelmezésében elállási jog a FOGYASZTÓT illeti meg, ilyen esetben a vásárló pedig nem fogyasztó.
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

A kivételektől eltekintve:

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A 2.8. alaján a teljestés megkezdődik a megrendelés és (utalásos fizetés esetén) a vételár megérkezése után.
Az elállási/felmondási határidő  szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Termék vásárlása esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (Az utalvány, bérlet vásárlása nem tekintendő termék értékesítésének! Forgalmazási szolgáltatás.)
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:  info@hangszorobolt.hu.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, utalványt, bérletet vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket, utalványt, bérletet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
A szolgáltatás teljesítésének elkezdése utáni felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Szerviz tevékenységre vonatkozó szabályok, és előírások ( Vállalási Szabályzat )

  1. A Megrendelő és a Hangszorobolt.hu Kft között a javítási munkára vonatkozóan a Megrendelés leadásával jön létre a vállalkozási szerződés. A Megrendelő a javításra hozott készüléke leadása elött már megismerte a javítási feltételeket, és a leadás tényével ezeket magára nézve is kötelezően elfogadja. A javításra leadott és aztán át nem vett készülékeket 3 (három) hónap után mindenképpen selejtezzük, melyhez megrendelő a leadáskor hozzájárul.

  2. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség,  a valószínűsíthető legmagasabb díj összegét közöljük a Megrendelővel. Az előre nem látott és a szolgáltatás elvállalásakor nem ismert hibák feltárása után email-ben megírjuk az újabb árajánlatot, amit a Megrendelő lefogad, vagy elutasít, és mi ennek megfelelően járunk el. Csak írásos formában leadott választ tudunk elfogadni.

  3. A NEM az eredeti gyári csomagolásban átvett készülékek esztétikai állapotának megóvásáért a  Hangszorobolt.hu Kft minden elvárható intézkedést megtesz, de azért felelősséget nem vállal. Működésképtelen készülékeknél minőségi reklamációt nem fogadunk el a készülék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel az nem ellenőrizhető. A javítás bárminemű késéséből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért,  a szerviz felelősséget nem vállal.

  4. Ha az árajánlat megtétele után a szolgáltatást a Megrendelő nem rendeli meg, az elvégzett hibafeltárás díját a Megrendelő viseli. A  hibafeltárás díja 8000 Ft mely összeget minden átvett termékre felszámítunk.  Az előre megfizetett bevizsgálási díj a javítási végszámlából levonásra kerül.

  5. A Megrendelő és a  Hangszorobolt.hu Kft. között a javítási munkára vonatkozóan a létre jött Vállalkozási Szerződés a kijavított készülék Megrendelőnek történő visszaadásával és vállalkozási díj megfizetésével szűnik meg.

  6. A Ptk. 685. § d) pontja szerinti fogyasztó által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a Hangszorobolt.hu Kft.-t jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama hat hónap. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik.

  7. Megrendelő  elismeri el, hogy a Hangszorobolt.hu Kft. Vállalási Szabályzata a  megrendelés leadása előtt a rendelkezésére állt, Szóban a több részeit  megismerte, itt a weboldalon elolvasta,  A kapott információkat, valamint annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  8. A Hangszorobolt.hu Kft. javítási-karbantartási munkák  elvégzését a jelen Vállalási Szabályzat alapján vállalja. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, (Ptk.) különösen annak a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (389-401. §), valamint a javítási munka jellegétől függően egyes esetekben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, illetve a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

  9. Ezen Vállalási Feltételek a közzététel napjától, 2023.12.04-től érvényesek.

bottom of page